Podatek 1%. Przekaż 1% dla Kuby Kowalskiego.Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • PIT-4R (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

  • PIT-11 (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) - do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni,

  • PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

  • PIT-36 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

  • PIT-37 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

  • PIT-38 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Podatek dochodowy od osób prawnych

  • CIT-8 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) - do 31 marca za rok poprzedni

Terminy składania deklaracji podatkowych - podatek od czynności cywilnoprawnych

  • PCC-3 (Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) - do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego

Podatek od środków transportowych

  • DT-1 (Deklaracja na podatek od środków transportowych) - do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

 

Żródło: Poradnikprzedsiebiorcy.pl

Odsłony: 2359
Do góry
Apel o pomoc dla Kuby Kowalskiego
http://www.pomocdlakubykowalskiego.pl/terminy-skladania-rozliczen-podatkowych-za-ubiegly-rok.html